Eminem - MockingbirdText písně v originále a český překlad

Mockingbird

Drozd

Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what'd Daddy always tell you? Straighten up, little soldier, stiffen up that upper lip! What you cryin' about? You got me Jo, vím, že ti věcí nemusí zrovna teď dávat smysl. Ale hej, co ti vždycky říkával táta? Narovnej se malý vojáku, narovnej
  ten horní ret! Proč brečíš? Máš mě
Hailie, I know you miss your mom, and I know you miss your dad
When I'm gone, but I'm tryin' to give you the life that I never had Hailie, Vím, že ti chybí máma a vím, že ti chybí táta
I can see you're sad, even when you smile, even when you laugh Když jsem pryč, ale snažím se ti dát život, který jsem nikdy neměl
I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry Vidím, že jsi smutná, i když se usmíváš, i když se směješ
'Cause you're scared, I ain't there Vidím ti to na očích, hluboko uvnitř chceš brečet
Daddy's with you in your prayers Protože se bojíš, Nejsem tam
No more cryin', wipe them tears Táta je s tebou ve tvých modlitbách
Daddy's here, no more nightmares Už žádně brečení, utři si ty slzy
We gon' pull together through it táta je tady, už žádné noční můry
We gon' do it, Lainie—Uncle's crazy, ain't he? Společně to nějak zvládneme
Yeah, but he loves you, girl, and you better know it Zvládneme to, Lainieinin Strýček se šílený, že?
We're all we got in this world, when it spins, when it swirls Jo, ale miluje tě, raději bys to měla vědět
When it whirls, when it twirls, two little beautiful girls my jsme to jediné co na tomhle světě máme, když se točí, když se víří
Lookin' puzzled, in a daze, I know it's confusin' you Když se víří, když se točí, dvě malé krásné holčičky
Daddy's always on the move, Momma's always on the news Vypadáš zmateně, ztracena v bludišti, vím, že tě to mate
I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems Táta je pořád v pohybu, máma je pořád ve zprávách
The harder that I try to do that, the more it backfires on me Snažím se tě od toho uchránit, ale nějak se zdá, že
All the things growin' up as Daddy that he had to see Čím víc se o to snažím, tím víc se mi to vrací
Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did Všechno roste, jako táta to musel vidět
We did not plan it to be this way, your mother and me Táta nechce, abys to viděla, ale vidíš stejně jako on
But things have got so bad between us, I don't see us ever bein' Neplánovali jsme to takhle, tvá máma a já
Together ever again, like we used to be when we was teenagers Ale věci mezi námi se tak zhoršili, že nevím jestli ještě
But then, of course, everything always happens for a reason vůbec někdy budeme spolu, tak jako když jsme byli teenageři
I guess it was never meant to be, but it's just something Ale potom, samozřejmě, vše se vždy děje z nějakého důvodu
We have no control over, and that's what destiny is nejspíš to tak nikdy nemělo být, ale je to něco,
But no more worries, rest your head and go to sleep Nad čím máme kontrolu, a to je osud
Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream Ale už neměj obavy, uklidni se a jdi do spát
  Možná se jednoho dne probudíme a tohle všechno bude jenom sen
Now hush, little baby, don't you cry
Everything's gonna be alright Teď pšššt malé dítě, už nebreč
Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya Všechno bude v pořádku
Daddy's here to hold ya through the night Narovnej ten horní ret, už jsem řekl
I know Mommy's not here right now, and we don't know why Táta je tady aby tě celou noc držel
We fear how we feel inside Vím, že maminka tady není a nevíme proč
It may seem a little crazy, pretty baby Bojíme se toho, jak se uvnitř cítíme
But I promise, Momma's gon' be alright (heh) Může se to zdát trochu bláznivé, malé dítě
  Ale slibuji, že maminka bude v pořádku (heh)
It's funny, I remember back one year when Daddy had no money
Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck 'em under the tree Je to vtipné, pamatuji si, před rokem, když táta neměl peníze
And said some of 'em were from me 'cause Daddy couldn't buy 'em Máma zabalila dárky a dala je pod vánoční stromeček
I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night cryin' A řekla, že některé jsou ode mě, protože táta je nemohl koupit
'Cause Daddy felt like a bum—see, Daddy had a job Nikdy na ty Vánoce nezapomenu, proseděl jsem celou noc v pláči
But his job was to keep the food on the table for you and Mom Protože táta se cítil trochu v prdeli, táta měl práci
And at the time, every house that we lived in Ale jeho prací bylo udržet jídlo na stole pro tebe a mámu
Either kept gettin' broken into and robbed or shot up on the block A v té době, každý dům, ve kterém jsme žili
And your mom was savin' money for you in a jar Byl vykraden nebo se v tom bloku střílelo
Tryin' to start a piggy bank for you so you could go to college A máma pro tebe ve sklenici šetřila peníze
Almost had a thousand dollars, 'til someone broke in and stole it Snažila se ti založit prasátko, abys mohla jít na vysokou
And I know it hurt so bad it broke your momma's heart Měla skoro tisíc dolarů, dokud se k nám někdo nevloupal a neukradl je
And it seemed like everything was just startin' to fall apart A vím, že ji to bolelo, zlomilo to tvé mámě srdce
Mom and Dad was arguin' a lot, so Momma moved back A vypadalo to, že se všechno rozpadá
On to Chalmers in the flat, one bedroom apartment Máma a táta se hádali, hodně, tak se máma nastěhovala zpět
And Dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara K Chalmerovým v paneláku, do bytu s jednou ložnicí
And that's when Daddy went to California with his CD A táta se nastěhoval zpátky na druhou stranu osmé míle Novary
And met Dr. Dre and flew you and Momma out to see me A tehdy táta odjel do Californie s jeho CD
But Daddy had to work, you and Momma had to leave me A potkal Doktorku Dreovou a koupil tobě a mámě letenky, abyste ho viděli
Then you started seein' Daddy on the TV, and Momma didn't like it Ale táta musel pracovat, tak jste mě ty a máma museli opustit
And you and Lainie were too young to understand it Pak jste začali vídat tatínka v televizi a mámě se to nelíbilo
Papa was a rolling stone, Momma developed a habit A ty a Lainie jste byli moc malé, abyste tomu rozuměli
And it all happened too fast for either one of us to grab it Táta byl valící se kámen (jeden z Rolling Stones?), máma si vytvořila zvyk
I'm just sorry you were there and had to witness it first hand A všechno se to stalo moc rychle, na to abychom to zvládli
'Cause all I ever wanted to do was just make you proud Je mi jenom líto, že jsi tam byla a musela to vidět z první ruky
Now I'm sittin' in this empty house protože jsem jenom chtěl, abys byla pyšná
Just reminiscin', lookin' at your baby pictures, it just trips me out Teď sedím v tomhle prázdném domě
To see how much you both have grown, it's almost like you're sisters now Jenom vzpomínám, dívám se na tvoje fotky jako miminka, dostává mě to
Wow, guess you pretty much are, and Daddy's still here Vidět, jak jste obě vyrostly, je to skoro jakoby jste byly sestry
Lainie, I'm talkin' to you too, Daddy's still here No, vité, v podstatě jste, a táta je pořád tady
I like the sound of that, yeah, it's got a ring to it, don't it? Lainie, Mluvím i s tebou, táta je pořád tady
Sshh! Momma's only gone for the moment Líbí se mi ten zvuk, jo má to zvonek, že?
  Pšššt, máma je pryč jenom na chvíli
Now hush, little baby, don't you cry
Everything's gonna be alright Teď pšššt malé dítě, už nebreč
Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya Všechno bude v pořádku
Daddy's here to hold ya through the night Narovnej ten horní ret, už jsem řekl
I know Mommy's not here right now, and we don't know why Táta je tady aby tě celou noc držel
We fear how we feel inside Vím, že maminka tady není a nevíme proč
It may seem a little crazy, pretty baby Bojíme se toho, jak se uvnitř cítíme
But I promise, Momma's gon' be alright Může se to zdát trochu bláznivé, malé dítě
  Ale slibuji, že maminka bude v pořádku (heh)
And if you ask me to, Daddy's gonna buy you a mockingbird
I'ma give you the world A když budeš chtít, táta ti koupí Drozda
I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you Dám ti celý svět
I'll do anything for you to see you smile Koupím ti diamantový prsten, zazpívám ti
And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine Udělám cokoliv, abych viděl tvůj úsměv
I'ma break that birdie's neck A pokud nebude Drozd zpívat a ten prsten nebude zářit
I'll go back to the jeweler who sold it to ya Zlomím tomu ptáčkovi krk
And make him eat every carat, don't fuck with Dad! (Ha-ha!)Vrátím se k tomu klenotníkovi, co ti ho prodal
  A donutím ho sníst každý karát, nezahrávej si s tátou! (Ha - ha!)
Text vložil: Monika (31.5.2020)
Překlad: Monika (31.5.2020)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Eminem
Love The Way You Lie Nikola
Mockingbird Monika
Not Afraid Filannenisamdoma
Stan Jani
The Monster Ellie

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Jerusalema (Master KG)
3. Bella Ciao (Autor)
4. Barbaras Rhabarberbar (Bodo Wartke)
5. Welcome to Paradise (Green Day)
6. Little Wonders (Rob Thomas)
7. Bella Ciao (Manu Pilas)
8. That Easy (Yellow Days)
9. Without You (Mariah Carey)
10. Shallow (Lady Gaga)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Bella Ciao (Autor)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Jerusalema (Master KG)
5. Little Wonders (Rob Thomas)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Imagine Dragons
2.Green Day
3.Queen
4.Maroon 5
5.Lady Gaga

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
2242 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
438 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
367 písní
8.Eli
329 písní
9.Frozty
240 písní
10.NutiTuti
164 písní
11.Katrin
147 písní
12.Antony
132 písní
13.lelay
114 písní
14.Monika
109 písní
15.Nikola
82 písní
16.Sedmikráska
76 písní
17.PharLap
73 písní
18.Cas
69 písní
19.Nikouš
60 písní
20.MikeDV3
50 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu milujemehudbu.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad