Beetlejuice (Musical) - Say My Name

RobMcClure, Kerry Butler, Sophia Anne Caruso, Alex BrightmanText písně v originále a český překlad

Say My Name

Řekni mé jméno

BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
You could use a buddy-- Tobě by se kamarád mohl hodit--
Don't you want a pal? Nechceš snad kámoše?
(Yes I do! Yes I do!) (Ano chci! Ano chci!)
Girl, the way I see it Děvče, tak jak to vidím já
Your Daddy should be leavin' Tvůj tatínek by měl odejít
And you should stick around! A ty bys měla zůstat!
(And kill him!) (A zabít ho!)
 
LYDIA: LYDIA:
What? Cože?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Nothing Ale nic.
So Lydia don't end yourself, defend yourself Tak Lydie, neukončuj sama sebe, obhaj se
Daddy is the one you should maim Tatínek je tím, koho bys měla zmrzačit
Together we'll exterminate Spolu ho vyhladíme
Assassinate! zavraždíme!
 
LYDIA: LYDIA:
No! Ne!
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUCE:
The finer points can wait... Detaily mohou počkat...
But first you gotta say my name! Ale nejdřív musíš říct mé jméno!
 
Go ahead and jump but that won't stop him Klidně, jdi a skoč, ale to ho nezastaví
Here you got a solid plan-B option Já jsem tvůj solidní plán B
I can bring your daddy so much pain Můžu tvému tátovi hodně ublížit
All you gotta do is say my name Jediné co musíš udělat, je říct mé jméno
Girl, just say it three times in a row Děvče, jen ho řekni třikrát za sebou
And you won't believe how far I'll go Neuvěříš kam až dokážu zajít
I'm on the bench, but coach, just put me in the game Jsem sice na lavici, ale trenér mě teprve nasadil do hry
All you gotta do is say my name Jediné co musíš udělat, je říct mé jméno
 
LYDIA: LYDIA:
Well, I don't know your name No... ale já neznám tvé jméno
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Well, I can't SAY it No jo, jenomže já ho nemůžu ŘÍCT
 
LYDIA: LYDIA:
How 'bout a game of charades? Co hru šarád?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Yes, let's play it Ano, zahrajme si!
 
LYDIA: LYDIA:
Two words Dvě slova
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Right Správně
 
LYDIA: LYDIA:
Second word Druhé slovo
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Uh-huh uh-huh
 
LYDIA: LYDIA:
Drink? Pití?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
No Ne
 
LYDIA: LYDIA:
Beverage? Nápoj?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
No Ne
 
LYDIA: LYDIA:
Wine? Víno?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
No Ne
 
LYDIA: LYDIA:
Juice? Džus?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Yes! Ano!
 
LYDIA: LYDIA:
Ok Ok
First word První slovo
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Ok Ok
 
LYDIA: LYDIA:
Bug? Brouk?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
No Ne
 
LYDIA: LYDIA:
Ant? Mravenec?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Close, but no Blízko, ale ne
 
LYDIA: LYDIA:
Beetle? Ploštice?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Yes! Ano!
 
LYDIA: LYDIA:
Beetlejuice? Beetlejuice?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Wow, I'm impressed Wow, zapůsobila jsi na mě
And all you gotta do is say my name three times A vše co musíš udělat, je říct mé jméno třikrát
Three times in a row it must be spoken Třikrát za sebou, musíš to říct všechno
Unbroken Naráz
Ready? Připravená?
 
LYDIA: LYDIA:
Yeah Ano
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Ok, go... Ok, můžeš...
 
LYDIA: LYDIA:
Beetlejuice... Beetlejuice…
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Yes Ano
 
LYDIA: LYDIA:
Beetlejuice… Beetlejuice…
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Yes Ano
 
LYDIA: LYDIA:
Beeeeeeeeeeeeee.... Beeeeeeeeee…
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Oh, oh this is gonna be so good! Oh, Oh, tohle bude tak úžasný!
 
LYDA: LYDIA:
Cause Cause*
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
What? Cože?
 
LYDIA: LYDIA:
You're so smart Jsi tak chytrý
A stand-up bro Přímo borec
I'll think about your offer Zapřemýšlím nad tvou nabídkou
Let you know Dám ti vědět
But I prefer my chances down below Ale preferuji šanci, kterou mám tam dole
Oh, Beetlejuice Oh Beetlejuice
Beetlejuice Beetlejuice
Being young and female doesn't mean that I'm an easy mark Být mladá dívka, neznamená, že jsem jednoduchá oběť
I've been swimming with piranhas Plavala jsem s piraněmi
I don't need a shark Nepotřebuji žraloka
Yes, life sucks Jo, život je na nic
But not that much Ale ne až tak
Ok, Beetlejuice Ok, Beetlejuice
Beetlejuice Beetlejuice
Be a doll and spare the lecture Buď tak hodný a zanech si svá moudra
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
I'm offering you a full-time spectre Nabízím ti dlouhodobé strašidlo
 
LYDIA: LYDIA:
Are you any good? Jsi ty vůbec k něčemu?
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
You bet'cha To se vsaď!
Trust me, baby! Věř mi, baby
 
LYDIA: LYDIA:
I just met ya Právě jsem tě poznala
Really it's a flattering offer Děkuju, je to vážně lichotivá nabídka
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
Don't you wanna see Dad suffer? Nechceš vidět, jak tvůj otec trpí?
 
LYDIA: LYDIA:
I think I'd rather just jump off Raději bych skočila
I may be suicidal Možná jsem sebevražedná
But Beetlejuice it's not as if I've lost my mind- Ale Beetlejuice, není to tak, že nemám rozum-
 
BEETLEJUICE: BEETLEJUICE:
So, playing hardball huh? You are tougher than you look... Ty jseš ale tvrdohlavá, huh? Jsi vytrvalejší, než vypadáš...
 
LYDIA: LYDIA:
Just wanna make sure I know who I'm working with, got any references? Chci se jen ujistit, že vím, s kým pracuji, máš nějaká doporučení?
 
BARBARA: BARBARA:
Lydia, there you are! Lydie, tak tady jsi!
 
ADAM: ADAM:
Are you alright? Jsi v pořádku?
 
BEETLEJUICE: A-Dog, B-Town, my old pals! ADAM: You get away from her! Lydia, this is a dangerously, unstable individual [BEETLEJUICE POSSESSES ADAM AND BARBARA] BARBARA: Beetlejuice is sexy! ADAM: Beetlejuice is smart! ADAM A BARBARA: BJ is a graduate of Juilliard! He can help We found him on Yelp Our troubles all landed on the day that we befriended him Every word is the truth Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! BARBARA: What the heck was that? ADAM: So violating! BEETLEJUICE: There you go kid, couple of five-star reviews LYDIA: What was that? BEETLEJUICE: That was possession Any ghost can do that in less than one lesson LYDIA: Any ghost? BEETLEJUICE: Pretty much, any ghost'll do sure LYDIA: Then Beetlejuice... What do I need you for? BEETLEJUICE: Woah, woah, woah woah woah! Hold up-Hold up, girl, I'm your pal They're sweet, but I'm a demon straight from Hell I know, I went a little hard on the sell But we're BF-F-F-F's forever! ADAM AND BARBARA: Lydia! LYDIA: What? He was already dead... And you heard what he said, any ghost can do that possession stuff We don't need that demon The three of us alone can wreck dad's evening Together we can make a grown man weep Guys, I got a dinner date to keep ADAM: Okay, so what's the plan? LYDIA, ADAM A BARBARA: Teach dad a lesson He's gonna freak when we possess him So he wants the perfect daughter I'll lead that lamb to slaughter Yeah, I got game! I'm gonna make him say my name (Make him say your name) I'll make him say my name (Make him say your name) I'll make him say my name (Make him say your name) Not running away! I'll make him say my name!BEETLEJUICE: A-Dog, B-Town, mí staří kámoši! ADAM: Jdi od ní pryč! Lydie, tohle je velmi nebezpečný, mentálně labilní člověk -BEETLEJUICE POSEDNE ADAMA A BARBARU- BARBARA: Beetlejuice je sexy! ADAM: Beetlejuice je chytrý! ADAM A BARBARA: BJ absolvoval Juilliard! Dokáže pomoct Našli jsme ho na Yelpu Všechny naše problémy přestlay v den, kdy jsme se s ním spřátelili Každé slovo je pravdivé Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! BARBARA: Co to sakra bylo? ADAM: Tak hanebné! BEETLEJUICE: Tady, děvče, pár pětihvězdičkových doporučení LYDIA: Co to bylo? BEETLEJUICE: To bylo posednutí Jakýkoliv duch ho zvládne v méně, než v jediné lekci LYDIA: Jakýkoliv duch? BEETLEJUICE: V podstatě jo, jakýkoliv duch by to určitě zvládl... LYDIA: V tom případě, Beetlejuici… K čemu tě já vlastně potřebuji? BEETLEJUICE: Woah, woah, woah woah woah! Počkat, tak počkat děvče, jsem tvůj kámoš Ti dva jsou super, jenže já jsem démon přímo z pekla Vím, že jsem byl trochu dotěrný s prodejem Ale jsme nejlepší, nejlepší, nejlepší, nejlepší kámoši na vždycky! ADAM A BARBARA: Lydie! LYDIA: Co? Stejně už byl mrtvej… A slyšeli jste, co řekl, jakýkoliv duch může udělat to s tím posednutím Nepotřebujeme toho démona My tři pospolu můžeme zruinovat tátovo odpoledne Spolu ho můžeme donutit brečet Lidi, vždyť mám večerní rande k zničení ADAM: Ok, takže jaký je plán? LYDIA, ADAM A BARBARA: Dát tátovi lekci Bude vyvádět, jakmile ho posedneme Takže on chce tu pohádkovou dcerku Dovedu to jehně k porážce Jo, mám rozehrátou hru! Donutím ho říct mé jméno (Donutíš ho říct tvé jméno) Donutím ho říct mé jméno (Donutíš ho říct tvé jméno) Donutím ho říct mé jméno (Donutíš ho říct tvé jméno) Žádná možnost útěku Donutím ho říct mé jméno!
 
Text vložil: Cas (6.10.2019)
Překlad: Cas (6.10.2019)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Beetlejuice (Musical)
Dead Mom Cas
Say My Name Cas
What I Know Now Cas

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Jerusalema (Master KG)
3. Bella Ciao (Autor)
4. Barbaras Rhabarberbar (Bodo Wartke)
5. Welcome to Paradise (Green Day)
6. Little Wonders (Rob Thomas)
7. Bella Ciao (Manu Pilas)
8. That Easy (Yellow Days)
9. Without You (Mariah Carey)
10. Shallow (Lady Gaga)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Bella Ciao (Autor)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Jerusalema (Master KG)
5. Little Wonders (Rob Thomas)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Imagine Dragons
2.Green Day
3.Queen
4.Maroon 5
5.Lady Gaga

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
2242 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
438 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
367 písní
8.Eli
329 písní
9.Frozty
240 písní
10.NutiTuti
164 písní
11.Katrin
147 písní
12.Antony
132 písní
13.lelay
114 písní
14.Monika
109 písní
15.Nikola
82 písní
16.Sedmikráska
76 písní
17.PharLap
73 písní
18.Cas
69 písní
19.Nikouš
60 písní
20.MikeDV3
50 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu milujemehudbu.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad