Theocracy - Bethlehem

     


Text písně v originále a český překlad

Bethlehem

Betlém

All my life, I've waited and watched Celý život jsem očekával a vyhlížel
through the eyes of faith očima víry,
to see the consolation of Israel. toužíc spatřit potěšení Izraele.
And even though the flame of my life A ač plamen mého života
is now growing dim už pozvolna hasne,
I know I'll see the Savior of Israel. jsem si jist, že uzřím Spasitele Izraele.
For the Spirit of the Lord has promised unto me Neboť Duch Páně mi zaslíbil,
that I would not see death že nezakusím smrt,
before my eyes have seen Him. dokud Ho mé oči nespatří.
The promise is alive, for through this little child, Ono zaslíbení žije skrze tohle malé dítě,
God's holy light illuminates Jerusalem. svatá Boží záře prozařuje Jeruzalém.
 
This child will cause the falling To dítě bude k pádu
and rising of many souls; i povstání mnohých.
a sign for all the people of Israel. Pro veškerý lid Izraele bude znamením.
This child will be the way and the life unto every soul; To dítě bude cestou a životem pro každou duši;
to every generation shall the Gentiles tell. toť všem pokolením budou vyprávěti pohané.
For the way has been prepared Neboť ta cesta byla připravena
in the sight of every man, před zraky celého světa,
the Son of God Himself is born in Bethlehem. v Betlémě se narodil samotný Boží Syn.
A sacrifice is made in the temple on this day, V chrámě dnes byla vykonána oběť,
redemption reaches far beyond Jerusalem. vykoupení sahá daleko za Jeruzalém.
 
Oh, Bethlehem, your star burns bright tonight Ó, Betléme, tvá hvězda této noci jasně září,
for my eyes have seen the glory of salvation's holy light neboť mé oči spatřili slávu svatého světla spásy.
Has this little child come to redeem us all, Přišlo nás tohle dítě všechny vykoupit,
to save us from the fall? zachránit nás před pádem?
Redemption is in sight. Vykoupení je na dosah ruky.
Behold, the Son shines bright Pohleď, jak Syn jasně září
under Bethlehem's star tonight. této noci pod betlémskou hvězdou.
 
Oh, Bethlehem, your star burns bright tonight Ó, Betléme, tvá hvězda této noci jasně září,
for my eyes have seen the glory of salvation's holy light neboť mé oči spatřili slávu svatého světla spásy.
Has this little child come to redeem us all, Přišlo nás tohle dítě všechny vykoupit,
to save us from the fall? zachránit nás před pádem?
Redemption is in sight. Vykoupení je na dosah ruky.
Behold, the Son shines bright Pohleď, jak Syn jasně září
in Bethlehem tonight. tuto noc v Betlémě.
 
Oh, Bethlehem, your star burns bright tonight Ó, Betléme, tvá hvězda této noci jasně září,
for my eyes have seen the glory of salvation's holy light neboť mé oči spatřili slávu svatého světla spásy.
Has this little child come to redeem us all, Přišlo nás tohle dítě všechny vykoupit,
to save us from the fall? zachránit nás před pádem?
Redemption is in sight. Vykoupení je na dosah ruky.
Behold, the Son shines bright Pohleď, jak Syn jasně září
in Bethlehem tonight. tuto noc v Betlémě.
 
Oh, Bethlehem, your star burns bright tonight Ó Betléme, tvá hvězda této noci jasně září,
(When all the world was sleeping deep in darkness (Když celý svět ještě dřímal v hluboké temnotě
a child in Bethlehem fulfilled the promise.) dítě v Betlémě naplnilo dávné zaslíbení.)
for my eyes have seen the glory of salvation's holy light. neboť mé oči spatřili slávu svatého světla spásy.
(The ancients prophesied a great deliverer, (Předkové prorokovali velikého osvoboditele,
the One to break the curse of sin forever) Toho, který zlomí kletbu hříchu jednou pro vždy.)
Has this little child come to redeem us all, Přišlo nás tohle dítě všechny vykoupit,
(He didn't come with any worldly fanfare,) (Přišel bez jakékoliv světské slávy,)
to save us from the fall? zachránit nás před pádem?
(no royal treatment, just a dark cross to bear.) (bez královské pocty, jen s těžkým křížem, který nesl.)
Redemption is in sight. Vykoupení je na dosah ruky
(In Bethlehem a brand new dawn is rising,) (V Betlémě nastává nové jitro,)
Behold, the Son shines bright Pohleď, jak Syn jasně září
(a star to guide the way forever shining.) (hvězda, jež má ukázat cestu, září navždy.)
in Bethlehem tonight. této noci v Betlémě.
(New hope was born for all creation that night (Té noci se zrodila naděje pro všechno stvoření
for though the darkness came the brightest light.) neboť skrz temnotu proniklo nejjasnější světlo.)
 
Oh, Bethlehem, your star burns bright tonight Ó Betléme, tvá hvězda této noci jasně září,
(When all the world was sleeping deep in darkness (Když celý svět ještě dřímal v hluboké temnotě
a child in Bethlehem fulfilled the promise.) dítě v Betlémě naplnilo dávné zaslíbení.)
for my eyes have seen the glory of salvation's holy light. neboť mé oči spatřili slávu svatého světla spásy.
(The ancients prophesied a great deliverer, (Předkové prorokovali velikého osvoboditele,
the One to break the curse of sin forever) Toho, který zlomí kletbu hříchu jednou pro vždy.)
Has this little child come to redeem us all, Přišlo nás tohle dítě všechny vykoupit,
(He didn't come with any worldly fanfare,) (Přišel bez jakékoliv světské slávy,)
to save us from the fall? zachránit nás před pádem?
(no royal treatment, just a dark cross to bear.) (bez královské pocty, jen s těžkým křížem, který nesl.)
Redemption is in sight. Vykoupení je na dosah ruky
(In Bethlehem a brand new dawn is rising,) (V Betlémě nastává nové jitro,)
Behold, the Son shines bright Pohleď, jak Syn jasně září
(a star to guide the way forever shining.) (hvězda, jež má ukázat cestu, září navždy.)
in Bethlehem tonight. této noci v Betlémě.
(For though the darkness came the brightest light.)(Neboť skrz temnotu proniklo nejjasnější světlo.)
 
Text vložil: michael95 (23.12.2021)
Překlad: michael95 (23.12.2021)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Theocracy
Bethlehem michael95
Ghost Ship Ellie

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Jerusalema (Master KG)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. Rampampam (Minelli)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Without You (Mariah Carey)
8. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. Jerusalema (Master KG)
5. Shallow (Lady Gaga)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Imagine Dragons
3.Maroon 5
4.Marilyn Manson
5.Queen

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
2199 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
438 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
367 písní
8.Eli
329 písní
9.Frozty
239 písní
10.NutiTuti
164 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
114 písní
13.Antony
109 písní
14.Monika
109 písní
15.Nikola
82 písní
16.Sedmikráska
76 písní
17.Cas
69 písní
18.Nikouš
60 písní
19.PharLap
54 písní
20.MikeDV3
50 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad